Bokningsregler

Ladies Camp | Ladies Day

Avbokningsregler Ladies MTB Camp 2022

Vi räknar med att genomföra lägren, men vi kan inte förutspå vad som beslutas gällande restriktioner för Covid-1

Om vi ändå med kort varsel tvingas att ställa in Ladies Camp på grund av regeringens rekommendationer eller regler kan vi behöva täcka upp för kostnader för tex inköpt kost. Då kommer du få tillbaka alla pengar minus kostnaderna för inköpen kost. Vi hoppas på förståelse från dig för detta.

Avbokning
Om du avbokar lägret efter erlagd betalning men före den 28/2 2022 behåller vi 500 kr i administrationsavgift.

Om du avbokar lägret efter den 1/3 2022 men före den 30/3 får du tillbaka 2295 kr.

Om avbokning sker efter den 30/3 2021 erhålls ingen återbetalning, men du kan sälja din plats till någon annan.  Vi hjälper till och erbjuder din plats till ev. väntelista.

Namnbyte
Vid namnbyte tar vi en administrationsavgift på 500 kr. Vid sjukdom eller skada och uppvisande av läkarintyg hjälper vi till med att hitta ersättare kostnadsfritt, men det är ingen garanti att ersättare finns. Vi hjälper till och erbjuder din plats till ev. väntelista.

Om vi tvingas flytta lägret på grund av Covid-19 får du behålla din plats. Kan du inte det nya datumet hjälper vi dig att kostnadsfritt hitta en ersättare. Det är ingen garanti att ersättare finns, vi hjälper dig att hitta ersättare genom vår väntelista.

Olycksfallsförsäkring och avbokningsskydd
Till Ladies Camp 2022 behöver du olycksfallsförsäkring som täcker skada när du cyklar mtb. Vissa försäkringsbolag erbjuder också ett avbokningsskydd eller ersättning vid uppvisande av intyg. Vi hjälper dig med ett intyg oavsett din anledning till avbokning.

Ladies Camp | Ladies Day

Avbokningsregler Ladies MTB Day 

Vi återbetalar alla pengar minus 500 kr i administrationsavgift om vi beslutar oss för att lägret inte går att genomföra.

Om vi ändå med kort varsel tvingas att ställa in Ladies MTB Day på grund av regeringens rekommendationer eller regler kan vi behöva täcka upp för kostnader för tex inköpt kost. Då kommer du få tillbaka alla pengar minus kostnaderna för inköpen kost plus 500 kr  Vi hoppas på förståelse från dig för detta.

Avbokningsregler
Om du avbokar lägret efter erlagd betalning men före den 18 aug behåller vi 500 kr i administrationsavgift.

Om avbokning sker efter den 18 aug  erhålls ingen återbetalning, men du kan sälja din plats till någon annan. Vi hjälper till och erbjuder din plats till ev. väntelista.

Namnbyte
Vid namnbyte tar vi en administrationsavgift på 500 kr. Vid sjukdom eller skada och uppvisande av läkarintyg hjälper vi till med att hitta ersättare kostnadsfritt, men det är ingen garanti att ersättare finns. Vi hjälper till och erbjuder din plats till ev. väntelista.

Om vi tvingas flytta lägret på grund av Covid-19 får du behålla din plats. Kan du inte det nya datumet hjälper vi dig att kostnadsfritt hitta en ersättare. Det är ingen garanti att ersättare finns, vi hjälper dig att hitta ersättare genom vår väntelista.

Olycksfallsförsäkring och avbokningsskydd
Till Ladies MTB DAY behöver du olycksfallsförsäkring som täcker skada när du cyklar mtb. Vissa försäkringsbolag erbjuder också ett avbokningsskydd eller ersättning vid uppvisande av intyg. Vi hjälper dig med ett intyg oavsett din anledning till avbokning.